Quy định về lắp thiết bị giám sát hành trình

Những quy định về lắp thiết bị giám sát hành trình vô cùng cần thiết. Taris chia
sẻ bài viết đến các bạn.
Tại Điều 14 Nghị định 86/2014/NĐ-CP đã quy định về việc lắp thiết bị giám sát
hành trình. Quy định đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh
doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ

moóc hoạt động kinh doanh vận tải và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải
gắn thiết bị giám sát hành trình; thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo tình
trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông. Sau

khi đã hiểu rõ thiết bị giám sát hành trình là gì thì việc tìm hiểu những quy định
về chúng là điều cần thiết.

Những quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình:
Trong trường hợp đối với những loại xe chưa được lắp đặt thiết bị giám sát hành
trình trước khi Nghị định này có hiệu lực thì việc lắp đặt thiết bị giám sát hành
trình được thực hiện theo lộ trình sau đây, cụ thể:
Thứ nhất, lắp đặt trước ngày 01/7/2015 đối với xe taxi, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ
mi rơ moóc kinh doanh vận tải;
Thứ hai, lắp đặt trước ngày 01/01/ 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng
hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;
Thứ ba, lắp đặt trước ngày 01/7/2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa
có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn;
Thứ tư, lắp đặt trước ngày 01/01/2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa
có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;
Thứ năm, lắp đặt trước ngày 01/7/2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa
có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.”
Như vậy, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe taxi, xe
buýt, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng, xe chở công – ten – nơ, xe đầu kéo
kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe ô tô vận tải hàng hóa và xe kinh doanh vận tải
khách du lịch phải được gắn phù hiệu và thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo
tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.
Thông qua bài viết, này mong rằng sẽ giúp cho bạn có thêm nhiều kiến thức về quy định về lắp thiết bị giám sát hành trình