• 1900 7134
  • support@taris.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

24/7

Số điện thoại

1900 7134

Email

sales@taris.com.vn

Camera trực tuyến trên xe (mdvr)

THIẾT BỊ MDVR (NĐ10/2020/NĐ-CP)

Hệ thống MDVR TARIS hỗ trợ ghi hình trực tuyến trên xe, lưu trữ dữ liệu video, và truyền dữ liệu hình ảnh theo Nghị Đinh NĐ10/2020/NĐ-CP của Chính Phủ