Hỗ trợ trực tuyến

24/7

Số điện thoại

1900 7134

Email

sales@taris.com.vn

Camera trực tuyến trên xe (mdvr)

CAMERA NGHỊ ĐỊNH 10

Camera Nghị Định 10 TARIS hỗ trợ ghi hình trực tuyến trên xe, lưu trữ dữ liệu video và truyền dữ liệu hình ảnh theo Nghị Định NĐ10/2020/NĐ-CP của Chính...