• 1900 7134
  • support@taris.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến

24/7

Số điện thoại

1900 7134

Email

sales@taris.com.vn

THIẾT BỊ MDVR

Hệ thống MDVR TARIS hổ trợ ghi hình trực tuyến trên xe, phát lại video và âm thanh.Giúp người dùng có thể quản lý đội xe mọi lúc, mọi nơi...